Medlemsinformation


Medlemsdokument:

Arbetsdagar, sjösättning och torrsättning  år 2023

Arbetsdag nr.1  22 april 
Sjösättning 29 april
Arbetsdag nr.2 30 april
Arbetsdag nr.3 7 oktober
Torrsättning 14 oktober
Arbetsdag nr.4 21 oktober

Alla med bryggplats och båt på landplan:
Vakthållning gäller för alla med båt inom klubbens område även om den står på land.  

Det är tillrådligt att man är två medlemmar eller familjevakt som går vakt. Utebliven vakt debiteras med 1500:-/vakt.
Vaktlistan planeras under våren.