Medlemsinformation


Medlemsdokument:

Arbetsdagar, sjösättning och torrsättning  år 2024

Arbetsdag nr.1  27 april  
Sjösättning 4 maj
Arbetsdag nr.2 5 maj
Arbetsdag nr.3 12 oktober
Torrsättning 19 oktober
Arbetsdag nr.4 26 oktober

Alla med bryggplats och båt på landplan:
Vakthållning gäller för alla med båt inom klubbens område även om den står på land.  

Det är tillrådligt att man är två medlemmar eller familjevakt som går vakt. Utebliven vakt debiteras med 1500:-/vakt.
Vaktlistan planeras under våren.