Startsida

Välkommen till Skokloster Sjösällskap webbsida.

Skokloster Sjösällskap ligger på Skohalvön i norra Mälaren c:a 1,5 Nm söder om Skokloster slott.

Besöksadress:
Österkvarnsvägen 11
Skokloster.
e-mail: info@skoklostersjosallskap.se

Kontaktpersoner: 
Ordförande:   Stefan Ekström
Lurvägen 14
74696 SKOKLOSTER
Tel. 0766 77 05 43
e-mail: ordforande@skoklostersjosallskap.se

Hamnkapten: Stefan Alhall
Kåpavägen 3
74696 SKOKLOSTER
Tel: 0737 28 05 71
e-mail: hamnkapten@skoklostersjosallskap.se
——————————————————————————–
Last update 2024-02-12