Startsida

Välkommen till Skokloster Sjösällskap webbsida.

Skokloster Sjösällskap ligger på Skohalvön i norra Mälaren c:a 1,5 Nm söder om Skokloster slott.

Besöksadress:
Österkvarnsvägen 11
Skokloster.

Kontaktpersoner: 
Ordförande:   Stefan Ekström
Lurvägen 14
74696 SKOKLOSTER
Tel. 0766 77 05 43
e-mail: sekstrom1975@gmail.com

Hamnkapten: Thomas Lindnér
Borgvägen 2
74696 SKOKLOSTER
Tel: 0705 81 17 09
e-mail: th_lindner@yahoo.se
——————————————————————————–
Last update 2021-03-03