Startsida

Välkommen till Skokloster Sjösällskap webbsida.

Skokloster Sjösällskap ligger på Skohalvön i norra Mälaren c:a 1,5 Nm söder om Skokloster slott.

Besöksadress:
Österkvarnsvägen 11
Skokloster.

Kontaktpersoner: 
Ordförande:   Conny Axberg
Abbotvägen 14
74695 SKOKLOSTER
Tel. 0705 31 09 36

Hamnkapten: Thomas Lindnér
Borgvägen 2
74696 SKOKLOSTER
Tel: 0705 81 17 09
—————————————————————————————-