Startsida

Välkommen till Skokloster Sjösällskap webbsida.

Skokloster Sjösällskap ligger på Skohalvön i norra Mälaren c:a 1,5 Nm söder om Skokloster slott.

Besöksadress:
Österkvarnsvägen 11
Skokloster.

Kontaktpersoner: 
Ordförande:   Stefan Ekström
Lurvägen 14
74696 SKOKLOSTER
Tel. 0766 77 05 43
e-mail: sekstrom1975@gmail.com

Hamnkapten: Peter Skantz
Rotevägen 23
74696 SKOKLOSTER
Tel: 0708 23 00 37
e-mail: peterskantz73@gmail.com
——————————————————————————–
Last update 2022-03-24