Medlemsinformation


Medlemsdokument:

Sjösättning och torrsättning  år 2021

Sjösättning – 1/5 2021
Torrsättning – 16 Oktober 2021

Alla med bryggplats och båt på landplan:
Vakthållning gäller för alla med båt inom klubbens område även om den står på land. Alla har 2 pass under en sommarsäsong. 

Man måste vara minst två medlemmar eller familjevakt som innebär att man är två myndiga familjemedlemmar som går vakt. Utebliven vakt debiteras med 1500:-/vakt.
Vaktlistan planeras under våren.